DINGEN II / OVERZICHT TENTOONSTELLING

Aan de wanden werken van Jan Krommenhoek.

Op de vloer werken van Arnold Schalks.

 

Arnold Schalks,  Jan krommenhoek,  Ies Noordhoek, 'Dingen II', Rotterdam, 2006

Blik in noordelijke richting.

 

Arnold Schalks,  Jan krommenhoek,  Ies Noordhoek, 'Dingen II', Rotterdam, 2006

Blik in zuidelijke richting.

 

Arnold Schalks,  Jan krommenhoek,  Ies Noordhoek, 'Dingen II', Rotterdam, 2006

Blik in westelijke richting.

 

Arnold Schalks,  Jan krommenhoek,  Ies Noordhoek, 'Dingen II', Rotterdam, 2006

Blik in oostelijke richting.