VERKENNING

Artist in Residence, Buitenplaats Koningsweg, Schaarsbergen, stichting Verborgen LandschapArtist in Residence, Buitenplaats Koningsweg, Schaarsbergen, stichting Verborgen LandschapArtist in Residence, Buitenplaats Koningsweg, Schaarsbergen, stichting Verborgen Landschap

artist-in residence Buitenplaats Koningsweg

De stichting Verborgen Landschap wil de noordrand van Arnhem ontwikkelen tot een eenentwintigste-eeuws landschapspark. Het landschap wordt daarbij beschouwd als een levend archief: een archief waarin je de interactie tussen mens en omgeving kunt 'lezen'. Een archief waarin, als je goed kijkt, de telkens veranderende opvattingen die tot de vormgeving en het gebruik van ons landschap leiden, zich weerspiegelen. Sinds 2013 nodigt de stichting beeldend kunstenaars uit om op onderzoek te gaan in het verborgen landschap. Vanuit het gastatelier aan de Buitenplaats Koningsweg gaan zij als verkenner op pad. Hun opdracht is het, om in het landschap ‘lagen’ uit het verleden te onderzoeken en nieuwe verhalen toe te voegen die een toekomstige betekenis geven aan het gebied. Door hun bevindingen wordt aan het landschap een nieuwe informatielaag toegevoegd waarop volgende kunstenaars en landschapsarchitecten kunnen doorwerken.

stichting Verborgen Landschap