NETWERK II

CONCEPT

Arnold Schalks, 2006, Netwerk II, groepstentoonstelling, Kamiel Verschuren, Jasper Niens, Thijs Ewalts, Tom Gallant, Bart Oppenheimer, Albert Hogeweg, Simon Davies, kunstmanifestatie Poetry & Art 2006, PUNTuit, DOK Delft, 37e Poetry International festival, Rotterdamse Schouwburg

Bovenaanzicht van de driedelige installatie in de bovenfoyer van de Rotterdamse Schouwburg.

 

NETWERK II een driedelig werk dat bestaat uit een tekst, een plattegrond en een vitrine. Het is gebaseerd op een kunstwerk, dat ik uitvoerde in de openbare mediatheek DOK in Delft.

Elk van de drie onderdelen geeft een aspect van een gedachtengang weer:

De aanknopingspunten voor de gedachtengang worden voorgesteld of liggen besloten in een kunstwerk, een boek of een CD. Alle in mijn bijdrage verwerkte voorwerpen verwijzen naar, of maken deel uit van de collectie van de mediatheek.

Kennis is geen statisch principe, maar een dynamisch proces. Denken is verbinden. Bij het maken van mijn werk heb ik ernaar gestreefd om alle elementen op zoveel mogelijk niveaus met elkaar in overeenstemming te brengen, ze op één of andere wijze te laten 'rijmen'.

Mijn gedachtengang is persoonlijk en beschrijft slechts drie van de ontelbaar mogelijke routes langs publieke bronnen van informatie.

Mijn bijdrage wil ik omschrijven als denkbeeld, mijn rol als denkbeeldend kunstenaar.