NETWERK

Arnold Schalks, 2006, Netwerk, alles verbindende tentoonstelling, DiscOtake, Openbare Bibliotheek, Kunstcentrum (DOK) Delft, Netzwerk, alles umfassende Ausstellung, DiscOtake, Öffentliche Bibliothek, Kunstzentrum (DOK) Delft, Network, all-embracing exhibition, DiscOtake, Public Library, Art centre (DOK) Delft, database, lichtbakken, Leuchtkasten, light boxes, Barbara Witteveen, Landa van Vliet, Eppo van Nispen, DOK, Kruisstraat 71 Delft

uitnodiging 1: starter en spoel

 

Bezoekers van DOK zijn op zoek naar iets. Ze willen aan het luisteren, lezen, kijken of denken worden gezet. DOK is een centrum voor 'verlichting' en biedt die op drie manieren:

 

- DOK biedt verstrooiing en ontspanning

- DOK biedt kennis en inzicht

- DOK biedt een blik op mogelijke binnen- en buitenwerelden

 

Ik heb de letterlijke en figuurlijke verlichting als leidraad genomen voor mijn bijdrage aan NETWERK. Op de drie afdelingen van DOK is een lichtbak geïnstalleerd. Alle drie zijn van gelijk formaat. Elke bak is voorzien van een zwartwitte, grafische afbeelding. Elke afbeelding verwijst naar een voorwerp uit het bezit van de DiscOtake (CD), Openbare Bibliotheek (boek) of het Kunstcentrum (kunstwerk). Bij elke lichtbak is een kaartenhouder opgehangen voor kaarten met een beeld- en een tekstzijde.

 

- De beeldzijde toont een voorwerp uit het bezit van één van de onderdelen van DOK: een CD, een boek of een kunstwerk.

- De tekstzijde toont mijn gedachtengang. Op deze zijde wordt een ontdekkingsreis door het gebouw beschreven met 'haltes' op de drie afdelingen van DOK.

 

Beginpunt voor mijn gedachtengang was telkens het aan de ommezijde van de kaart afgebeelde voorwerp. Door deze associatief met andere voorwerpen uit de DOK-collectie te verbinden op grond van titel, vorm of inhoud, stippelde ik een route door de fysieke DOK-database uit. Daarbij werden de drie afdelingen van DOK aangedaan en verbonden.

Vertrekpunten bevinden zich in de DiscOtake, de Openbare Bibliotheek en het Kunstcentrum. U wordt uitgenodigd een kaart te nemen, de route te volgen en mijn gedachtengang 'na te lopen'. Terwijl de bezoeker van een digitale database een link kan aanklikken om zich te verplaatsen, moeten NETWERK-bezoekers de benen gebruiken. Mijn route is persoonlijk en toont slechts één van de ontelbare ontdekkingsreizen door de mediatheek.

Om de uitgebreide toelichting 'Netwerk, de bijsluiter' in pdf formaat te downloaden klikt u hier. Bestandsgrootte: 272 KB