HOE HET VERDER GING

Kerstviering 2008 / zondag 21 december

PROGRAMMA

9.00 - Openingsgebed door pupil X.

9.05 - Samenzang

9.20 - Toneelopvoering / De geboorte van Christus / Groep 1: 'Pikin fu Gado'

9.30 - Toespraak waarnemend hoofd JKB

9.35 - Toespraak Directeur Centrale Penitentiaire Inrichting

9.40 - Toneelopvoering / Recht en Waarheid / Groep 2: 'Ayo'

10.00 - Muziek / Groep: 'Ondrofeni'

10.20 - Muziek / Groep: 'The Lion Family'

1 minuut stilte voor wijlen Edgar Fraenk, voormalig dansdocent

10.40 - Samenzang

11.00 - Pauze (hapje/drankje)

11.20 - Slotgebed door pupil J.

11.25 - Dankwoord door pupil N.

vanaf 11.30 - Gezellig samenzijn

De Kerstviering vindt plaats in het bijzijn van de familieleden van de pupillen. Dankzij de inspanningen van de maatschappelijk werksters en overige medewerkers van het JKB, ziet de zaal er gezellig uit, ook de catering is goed verzorgd. Alle bezoekers krijgen een lintje en een brandende kaars tijdens het zingen van Stille Nacht.

Opvallend is wel dat niemand van de genodigden van Justitie aanwezig is. Het is natuurlijk zondagmorgen en een hele opoffering, maar de maatschappelijk werksters zijn er en het waarnemend hoofd van het JKB, de directeur van het CPI en de commandant, de PA's en de docenten natuurlijk. De pupillen laten het niet aan hun hart komen. Dankzij de mensen die op een bewonderenswaardige manier, ondanks alle fricties onderling liefde blijven koesteren voor een schijnbaar 'verloren zaak', om het eens 'juridisch' uit te drukken, vieren zij hun feestje, waar er gelachen en gehuild wordt, zelfs door de meest 'stoere' pupil. Zelfs kleine Ch., de 'stille' doet mee, en dat is weleens anders geweest.

Het is belangrijk om de kleine veranderingen in de pupillen in het oog te houden - de stappen die gemaakt worden zijn klein, maar ontroeren en maken dit werk zeer de moeite waard. In het begin merkte ondergetekende niks, maar na een tijdje wensten de pupillen haar 'wel thuis', daarna kreeg ze een zelfgemaakte ketting cadeau, en soms krijgt ze vragen waarvoor ze de pupillen moet verwijzen naar een echte deskundige, zij is slechts een kunstenaar die mensen met andere ogen wil laten kijken naar de werkelijkheid.

Het vertrouwen in eigen kunnen groeit, soms een beetje scheef, maar toch, en dat is het voornaamste doel waar we met z'n allen naartoe werken. Dank aan allen die het afgelopen jaar dit programma mogelijk maakten. Volgend jaar gaat alles hopelijk nog beter, er zijn reeds tekenen van meer samenwerking met andere groepen/personen gegeven, de directeur van het uitwisselingsprogramma ArtRoPa van kunstenaars uit Rotterdam en Paramaribo heeft laten weten dankbaar te zijn dat één van de uitgezonden kunstenaars (Arnold Schalks) mocht meedoen met ons programma.

Laten we samen verder werken aan een traject dat een les kan zijn voor zowel de pupillen (in de eerste plaats), als de medewerkers van alle rangen.

Een gelukkig Nieuwjaar voor u allen. Er volgt een kleine onderbreking van de lessen. Liesbeth Peroti en Sunil Phuljun zullen begin van het jaar in het buitenland vertoeven en er moet een vervanger gezocht worden voor de bewegingsles.

Alida Neslo, december 2008