VERSLAG RESOCIALISATIEPROJECT JOG (Jeugd Opvoedings Gesticht) SANTO BOMA OKTOBER-DECEMBER 2008

Arnold Schalks (theater/spel)

 

DAG 1 / maandag 13 oktober / met Sunil Puljhun (beeldende kunst) / Groep 3

Bij warenhuis Kirpalani koop ik 40 schriften en balpennen. Ik wil ze aan de jongens en meisjes uitdelen, zodat ze notities van de lessen kunnen maken. Vandaag werk ik met groep 3. Ik deel alvast schriften uit aan hen. Meisje L*. voegt zich bij ons. Om collega-docent Sunil niet bij zijn lessen te storen, besluit ik de andere groepen hún schrift volgende week uit te reiken.

Groep 3 beloofde vorige week huiswerk te doen en over hun theaterstuk na te denken. Ik vraag naar de stand van zaken. Gezien mijn beperkte kennis van Sranantongo kiezen we Nederlands als voertaal.

Pupil A. voert het woord, maar zijn verhaal vertoont weinig samenhang. Bovendien schuiven voortdurend leden van 'andere' groepen aan, om hun schrift te claimen. Het is al met al zeer onrustig. Als iemand zonder te vragen de TV inschakelt, trek ik de stekker eruit. Twee jongens gaan op de vuist vanwege een meningsverschil over de TV.

Pupil Z. biedt zich als notulist aan. Hij maakt een lijst van de personages en noteert een voorlopige rolverdeling. Er komt een prille versie van dialogen op papier. Terwijl Sunil en ik onze spullen pakken, ontstaat er ruzie over een paar schriften. Ik had ze misschien beter in één keer kunnen uitdelen. Nu laat ik de 30 overgebleven schriften en pennen achter bij de PA (Penitentiaire Ambtenaar, cipier).

*om de privacy van de pupillen niet te schenden kortte ik hun namen af.

 

DAG 2 / donderdag 16 oktober / met Herman Snijders (muziek II) / Groep 1

Collega docent Herman Snijders krijgt het voor elkaar, dat we in het schoolgebouwtje mogen werken. De schriften die ik had willen uitdelen, liggen achter slot en grendel en alleen het afdelingshoofd, mijnheer Struyken, heeft de sleutel. Hij is afwezig. Vandaag werk ik met Groep 1. Pupil R. heeft de rolverdeling en de tekst die we op 9 oktober hebben opgeschreven bij zich. Ik besluit in de beperkte ruimte van het lokaal een grove enscenering te maken op grond van hun notities. Groep 1 verbeeldt de eerste dag van het leven van Jezus Christus vanaf de Tocht naar Bethlehem tot aan de Geboorte van het Christuskind. Pupil D. souffleert de wat onwennige cast. Er wordt nauwelijks verstaanbaar gesproken. Groep 1 sluit het verhaal collectief af met een rap-variant op 'er is een kindeke....'. Pupil R. soleert.

 

maandag 20 oktober / geen cursus i.v.m. Chinese feestdag

DAG 3 / donderdag 23 oktober / met Herman Snijders (muziek II) / Groep 2

Als we om 12 uur 30 naar 'achter' mogen, zijn nog niet alle jongens uitgegeten. Ondanks mijn verzoek kan de PA nu alweer niet bij de schriften. Vandaag werk ik voor de eerste keer met Groep 2. Tot nu toe was mij onbekend, welk gedeelte van het levensverhaal van Jezus zij kozen om te verbeelden. Nu blijkt, dat de verhalen van groep 2 en 3 elkaar grotendeels overlappen. Beiden kozen voor de episode vanaf het Laatste Avondmaal tot aan de Kruisiging. Zekerheidshalve stellen we toch een lijst op met personages, maken een rolverdeling en wisselen van gedachten over wat er in beeld gebracht moet worden. Het was onrustig, omdat gelijktijdig in een ander gedeelte van de 'zaal' (overdekte eet- en werkruimte op de JOG binnenplaats) de reggae-versie van 'I wish you a Merry Christmas' gestalte kreeg. Pupil D. bleef ongestoord notities maken. De neergutsende regen vulde weldra de slotgracht rond de 'zaal'.

PS. Aanvulling verslag door Alida Neslo: De heer Schalks ontfermt zich weer over een groep; er ontbreken enkele pupillen vanwege schoolbezoek buiten Santo Boma. De heer Schalks geeft verder vorm aan de Kerstopdracht door de pupillen een duidelijker scenario te laten bedenken. Dit gaat heel moeizaam, maar ze moeten het echt zelf doen.

 

DAG 4 / maandag 27 oktober / met Sunil Puljhun (beeldende kunst) / Groep 2

Alweer kunnen we pas om 12 uur 45 beginnen. De meisjes zijn wat later van de partij. Vandaag krijg ik de schriften eindelijk te pakken. Ik verdeel ze onder de jongens en meisjes. Ik roep vertegenwoordigers van alle drie de groepen bijeen, om tot een evenwichtiger verdeling van het Christus-verhaal te komen. Mijn voorstel is, een tussenepisode in te lassen, die grofweg van Johannes de Doper tot aan het Laatste Avondmaal loopt. Ik roep de pupillen A. en D. (Groep 1), F. en C. (Groep 2) en A. en Z. (Groep 3) om de tafel. We overleggen welke groep welk deel voor zijn rekening neemt.

Wat betreft groep 1 was het eigenlijk al duidelijk: zij doen de voetreis van Jozef en Maria naar Bethlehem tot aan de geboorte van het Kindeke. Helder. Ik heb groep 2 voorgesteld, het verhaal op te pakken bij Johannes de Doper, om via zijn arrestatie, zijn opvolging door Jezus, via de wonderen die Jezus verricht met de lamme, de blinde en de redding van de overspelige vrouw (een rol van meisje L.) bij het begin van het laatste avondmaal te eindigen. Pupil D. en C. gaan nadenken over een uitwerking van deze episode. Ik heb pupil N. aangesproken en hem geprezen om zijn uitmuntende kennis van de bijbel. Hij heeft toegezegd de groepen zo nu en dan met zijn Bijbelkennis bij te staan. Overigens is D. zelf ook niet onbelezen.

Groep 3 voegt bij het avondmaal weer in en verhaalt over verraad, ontkenning, veroordeling, gemeen volk en stuitende rechtsgang die tot de kruisiging leidt. Het tweede meisje (haar naam weet ik niet) wil graag Maria, de moeder van Jezus spelen.

Ik vind dat groep 3 van alle het meest wispelturig is. Ik wil aanstaande donderdag met hen gaan werken aan een vorm van enscenering. Daarvoor wil ik wat simpele rekwisieten meenemen. Muntstukken, een emmer, wat borden, een stuk touw, een doornenkroon, twee helmen.

Een groepje jongens, dat geen zin meer had in tekenen of toneel krijgt toestemming om de instrumenten te halen en muziek te maken. Het werd een vrolijke, aanstekelijke boel.


DAG 5 / donderdag 30 oktober / met Herman Snijders (muziek II) / Groep 2

Ook vandaag kunnen we pas om 12 uur 45 beginnen. Ik wil vandaag met Groep 3 aan de episode van het Laatste Avondmaal tot aan de Kruisiging werken. Ik overhandig Groep 3 de rekwisieten die ik de afgelopen dagen heb gekocht of gemaakt: 3 borden, 30 sluitringen (zilverlingen), 3 army caps, 2 zonnebrillen, 3 army sjaals, stukken touw, reflectievest, blauwe doek (Maria) en een doornenkroon. Ze krijgen 20 minuten om zelf een simpele doorloop voor te bereiden. De concreetheid van de rekwisieten zou ze kunnen prikkelen tot concreet spel. Maar kijken wat er gebeurt.

Ik wil de tussentijd benutten om met de andere groepen door te nemen welke vooruitgang zij hebben geboekt met het schrijven van dialogen.
Groep 3 geeft echter aan, geen toneel meer te willen spelen. De jongens concentreren zich voortaan liever op de muziek. Zij voegen zich bij de les van Herman in het schoolgebouwtje. Ik verruil hen voor Groep 2, en stel hen voor, om de episode van Groep 3 te spelen. Ze moeten omschakelen. Pupil F. tuurt verloren in zijn notitieboekje. Ik geef ze dezelfde spelopdracht met de rekwisieten en help ze op weg. We beginnen met drie bordjes op tafel te zetten en plaatsen Jezus, Judas en Petrus daarachter. Er wordt een tekst geïmproviseerd. Zo werken we de scènes één voor één door, gebruiken telkens andere rekwisieten. De groep krijgt er plezier in. Er tekent zich iets bruikbaars af.

Om 13 uur 15 sluiten we de les af, om naar de presentatie van Groep 1 te kijken en aansluitend naar de reggae-versie van 'Kristneti' in het schoolgebouw te luisteren. De door mij aan de drie groepsleiders uitgereikte pakjes rastakraaltjes blijken een druppel op de gloeiende plaat. Volgende week neem ik meer mee! Het is al met al een bruisende dag.