CONCEPT

Arnold Schalks, 2009, het Binarium, tentoonstelling, 5.000 luciferdoosjes, tekstborden, the Binary, exhibition, 5.000 matchboxes, text signs, das Binarium, Ausstellung, 5.000 Streichholzschachtel, Textschilder, false, true, Kamiel Verschuren, Bas Kwakman, Quirijn Smits, Lique van Gerven, a Dictionary, A L'infinitif, Marcel Duchamp, taal in kunst, Language in Art, NewCanvas@Poetry&Art, 40e Poetry International festival, trappenhuis, Treppenhaus, staircase Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

Installatie met 2 tekstborden en 5.000 luciferdoosjes op de trappen van de Rotterdamse Schouwburg.

The Binary (het Binarium) verwijst naar het binaire idioom van de computer waarin alles is teruggebracht tot twee waarden: 1 of 0, true (waar) of false (niet waar). True en false vormen de basisprincipes voor een logisch proces dat zich stapsgewijs voltrekt. Binnen de machinetaal worden deze begrippen neutraal gebruikt, ze hebben geen gevoelswaarde. Buiten die rekenkundige context vertegenwoordigen true en false de emotionele polen van een moreel spanningsveld. Daar worden ze steeds vaker als onverzoenlijke standpunten beschouwd. The Binary is een poging om de speelruimte tussen rationaliteit en irrationaliteit op aanstekelijke wijze te stofferen, met verlichting als doel.