OPUS MAGNUM

laboratorium aanwijzingen voor de alchemist

Het Werkplaatsboek en Geheimschriftschrift opengeslagen bij de instructies voor het maken van de steen.

 

In dit schrift vind je voorbeelden van symbolen en Latijnse woorden die door de oude magiërs werden gebruikt. Om het manuscript voor pottekijkers moeilijker leesbaar te maken schreven vele magiërs hun teksten in geheimschrift op door bijvoorbeeld alle klinkers, alle a, e, i, o, u's in de woorden weg te laten.

 

Voorbeelddocument 'Opus Magnum'.