AFKIJKEN STRENG VERPLICHT

 

Op een 'normale' school is overschrijven strafbaar óf strafwerk. Op de Vrije Academie voor Toverkunsten is alles anders. Op dat instituut is de les Kopiëren (een fraaier woord voor overschrijven) een verplicht vak voor de eerstejaars heksen en magiërs. Op de Academie wordt het overschrijven gezien als de meest effectieve methode om de leerstof op te nemen.

Om kennis op te doen over de 'hogere' wetenschappen moesten beginnende magiërs delen van eeuwenoude geschriften met de hand overschrijven. Deze vorm van schrijven is het onderwerp van deze cursus Manuscript Voor De Beginnende Magiër.

Manuscript is een vreemd woord dat uit het Latijn afkomstig is. Manu betekent: met de hand, en scriptum: het geschrevene. Een manuscript is dus een met de hand beschreven blad perkament of papier. Toen de boekdrukkunst nog niet bestond was het handschrift, naast het onthouden en verder vertellen, het enige middel om informatie op te slaan en door te geven. In deze cursus maken we een met de hand geschreven document. Er wordt met de ganzenpen en inkt op papier gewerkt.

De cursus Manuscript Voor De Beginnende Magiër is een uiterst serieuze aangelegenheid. De docent stelt hoge eisen aan het ordegevoel en de zelfdiscipline van de uitverkoren cursisten. Zij begeven zich in gelid naar het scriptorium: een hoger gelegen platform waarop twee lange, met zwarte vilten doeken bedekte tafels zijn opgesteld.

 

 

De aspirant kopiïsten nemen plaats aan de gedekte schrijftafel. Voor iedere cursist is materiaal uitgelegd: een vel kladpapier, een vel perkamentpapier, een potlood, een zwarte fijnschrijver, een goudstift, een ganzenveren pen en een potje Oostindische inkt.

 

 

De cursus begint met een korte inleiding waarbij het Werkplaatsboek & Geheimschriftschrift wordt doorgenomen en op de historische achtergronden van het magisch bedrijf en het gebruik van magische symbolen wordt ingegaan. Na afloop van de inleiding kiezen de cursisten één van de drie voorbeelddocumenten om te kopiëren:

 

1) Opus Magnum

laboratorium aanwijzingen voor de alchemist

 

2) Leven in de Brouwerij

een recept voor vliegzalf

 

3) Geheim Rendez-vous

een uitnodiging voor een ongewis avontuur