SPRACHRAUMAUSSTATTUNG (taalruimtebehangen)

Arnold Schalks opent een laboratorium voor het behangen van de taalruimte. Hier zal kunst met woorden en teksten ontstaan.

Het ontwerp van de beeldentuin als een afzonderlijke, door een heg van het park gescheiden ruimte daagt uit tot het werken met 'binnen' en 'buiten'. Buiten kan men bijvoorbeeld iets lezen, wat binnen opgelost of omgedraaid wordt. Raadselachtige, grappige, spannende en onverwachte associaties met de plek, reacties op de bezoekers en hun dagelijks gebruik van het park, filosofische of minder serieus bedoelde beschouwingen over de natuur, denkbeeldige wezens en tijden, of zinspelingen op het leven van alledag kunnen als uitgangspunt dienen voor gezegden, verhalen, poëzie, klankspelletjes, vragen en antwoorden.

Het park is niet alleen "het park", maar "vindt" op de veelvuldigste wijze "plaats" in onze waarneming. Op welke wijze nemen de kinderen dit waar? De globale opdracht van het taallaboratorium luidt: dit veelvoud van waarnemingen toe te laten, die waarnemingen op speelse wijze vast te leggen, ze in teksten en woorden te vatten, hierin op associatieve wijze nieuwe perspectieven te vinden, ze te schiften en de woorden en teksten tenslotte vorm te geven en ze op bordjes aan te brengen.

Schrijfgerei, een computer met printer, een kopieer- en een lamineerapparaat en een paar platen PVC is alles wat voor dit project nodig is.

Arnold Schalks, 2002, Sprachraumausstattung, Sprachlabor für Kinder zur Sprachraumausstattung, taalruimtebehangen, taallaboratorium voor het behangen van de taalruimte, Hans-Peter Rams, Celine Jödecke, Shelley Jödecke, Philipp Rehs, Till Steinbach, Sebastian Cornalba, Marius Slawik, Anina Scharfheuer, Hans-Peter Rams. Stadtranderholung, Kunst im Park, Aktion und Kultur mit Kindern (AKKi) E.V., Siegburgerstraße 25, Düsseldorf

Er zullen tekstbordjes gemaakt worden die in de heg worden gehangen. De vormgeving is gericht op de plaats, de ordening, het formaat, de typografie en de kleur van de bordjes.

Het scheppingsproces is simpel: teksten worden met de hand op gekleurd papier geschreven of in de computer ingevoerd en op gekleurd papier gedrukt en vervolgens tussen plasticfolie gelamineerd. De gelamineerde teksten worden met popnagels aan PVC-plaatjes bevestigd, die met een decoupeerzaag in de gewenste vorm zijn gezaagd. In de plaatjes wordt een gaatje geboord waarna ze met ijzerdraad aan de stevigste takken van de heg gehangen kunnen worden. Vooraf worden in overleg met de hovenier gaten in het bladerdek van de heg geknipt.

Ongetwijfeld zullen er vele bijdragen onstaan, die niet op een bordje vereeuwigd kunnen worden, maar het desondanks verdienen te worden medegedeeld. Voordrachten, kleine boekjes, gebundelde spreekwoorden, tentoonstellingen, maar ook de productie van een geluidsdocument behoren tot de mogelijkheden.

Hans-Peter Rams (Akki e. V.)