Arnold Schalks, 2000, plän.e, Zubehör für die Pflege und Erhaltung der deutschen typographischen Landschaft, Ausstellung, accessoires voor de verzorging en het behoud van het Duitse typografische landschap, tentoonstelling, accessories for the upkeep and preservation of the German typographic landscape, exhibition, Klaus Sievers, Christian Bauer, diakritischer Drachen, Umlautwürfel, die ß Bank, Graffiti Korrektur Satz, diakritische vlieger, umlautdobbelsteen, de ß-bank, graffiti correctie set, diacritic kite, umlaut dice, the ß bank, graffiti correction set, Galerie plan.d, Düsseldorf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUBEHÖR FÜR DIE PFLEGE UND ERHALTUNG DER DEUTSCHEN TYPOGRAPHISCHEN LANDSCHAFT (accessoires voor de verzorging en het behoud van het Duitse typografische landschap)

Verantwoording

Voor Nederlanders zijn de drie opvallendste kenmerken in de hogere sferen van het Duitse typografische landschap: de Umlaut, de Eszett en de kapitalisering van zelfstandige naamwoorden en substantiveringen. Taalverschuivingen, spellingshervormingen, de Europese eenwording en de toenemende invloed van vreemde talen werken onophoudelijk in op het oppervlak van de Duitse taal.

Spellingshervormingen streven een snel overzicht van het geschrevene en een snel begrip van de inhoud door middel van een simpel tekstbeeld na. Het is niet ondenkbaar, dat deze activiteiten tot een vèrgaande vervlakking van de typografische horizon zal leiden. De 'Accessoires voor de zorg en het behoud van het Duitse typografische landschap' hebben als doel, aandacht te vestigen op de kenmerken van dit landschap, ze te eren, en ze op speelse wijze voor volgende generaties te behouden.

De volledige serie accessoires bestaat uit de volgende vier werken:

Diakritischer Drachen (bouwpakket)

Umlautwürfel (klankspel)

de ß-Bank (2 Scrabblespel-letterblokjes)

de Graffiti Korrektur Satz.