INLEIDING

Arnold Schalks, 2000, de nšaprots, kunsteducatief project, tentoonstelling en publicatie, De Nieuwsgierige Aap (DNA), kunsteducatief project, Herman Walthaus, prehistorische rotstekeningen en grotschilderingen, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam

Introductie van het kunsteducatief project De Nieuwsgierige Aap (DNA) van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst

Het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst verstrekt regelmatig opdrachten voor educatieve projecten, die in samenwerking met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam worden ontwikkeld. De projecten hebben de vorm van een tentoonstelling, die naar basisscholen wordt vervoerd, samen met leerlingen (groep 5-8) wordt opgebouwd, of de klas wordt ingereden. Docenten van de SKVR behandelen enkele werken klassikaal. Bij ieder project wordt vooraf een thema vastgesteld. Het hier betreffende project heeft als titel: De Nieuwsgierige Aap (DNA).

Uitgangspunt is dat kinderen (net als apen) in aanleg nieuwsgierig zijn en dat er kunstwerken zijn of gemaakt kunnen worden, die uitgaan van dit gegeven. De kunstenaar geeft een voorzet en de 'gebruiker' maakt het af. Omdat we leven in een tijd waarin we steeds meer te maken krijgen met interactieve apparaten en systemen, is het doel van het project de kinderen actief bij de uiteindelijke vorm van het werk betrekken, zodat de 'tentoonstelling' iedere keer anders 'uitpakt'. Basisvorm van het project is een vierkante kist op wielen (maximaal 70 x 70 x 70 cm.). De kist nodigt de kinderen uit tot actief gebruik. Er zijn zes kunstenaars uitgenodigd om een kist te maken.