OPMERKING BIJ DEZE EDITIE

"Traumstationen" wortelt in eerste instantie in de Duitse taal. De betekenis van de in het werk gebruikte woorden, de aan hun huidige vorm voorafgegane geschiedenis en de met die woorden samenhangende klank- en betekenisassociaties zijn uitgangspunt voor dit werk, zij bepalen het conceptuele kader. Omdat de grondstof van het werk Duitstalig is, moet het vanuit die taal worden gelezen. Soms blijkt een 'één op één'-vertaling of een analoge interpretatie in het Nederlands niet mogelijk. Het woord Zelle/cel, bijvoorbeeld, biedt in de Nederlandse en de Duitse taal een vergelijkbare speelruimte. Moeilijker wordt het in het geval van de gebruikte plantennamen: Wegwarte (etymologisch: 'die nach dem Weg der Sonne am Himmel ausschauende': de naar de weg die de zon aan de hemel aflegt uitkijkende) wordt wilde cichorei, Nachtkerze (zo genoemd omdat de bloemen pas na zonsondergang opengaan en door nachtvlinders worden bestoven) wordt teunisbloem, Holunder wordt vlier, enz.. Vertalen is herschikken. Omdat daarbij oorspronkelijke bloemrijke aspecten verloren gaan, die wezenlijk zijn voor het begrip van het werk, heb ik besloten van verdere vertaling af te zien.