Arnold Schalks, 1995, [...] Taal, toon, tijd, tentoonstelling en geluidsdocument, Ausstellung und Tonträger, exhibition and audio document, Andre Dekker, Hans Riphagen, Maarten van Gent, Ein Reissbrett aus Winter, H. C. Artmann, Heinrich Schneeweiss, Chère Maman, Nelly Madoré, Ot Nosji, Svjetje Tjichi en Nynje Otpusjajesji, Renate Germer, Cora Schmeiser, Rannveig Sif Sigurdardottir, Wim Hein Voorsluis, Inga Schneider, Hans de Jong, Man and Dolphin, Hans Faverey, Landa van Vliet, Geerten ten Bosch, Ruud van der Pluijm, Jürgen Fietze, Paul van Soest, Harriët van Reek, Irina Mouradiants, Giovanna de Prisco, Julija Hartig, Pedja Milosavljevic, Jeppe Moulijn, Monique van Zelst, Jasper Havelaar, Suze Stiphout, Pauline Godart, Judith Blauw, Thea Lots, Georgi Devdariani, Gerhart Drijvers, Jan Kuipers, Villa Alckmaer (CBK Tentoonstellingen), Westersingel 83, Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ

Vanaf 1 april tot en met 29 april 1995 zal in de 'Villa Alckmaer' het resultaat te zien zijn van de samenwerking van drie kunstenaars. Het bijzondere aan deze presentatie is dat het niet gaat om een driemanschap van beeldende kunstenaars, maar om een gezelschap bestaande uit één toonkunstenaar en twee beeldende kunstenaars. De twee beeldende kunstenaars onderscheiden zich van elkaar doordat één van hen zich voor deze gelegenheid richt op 'taal', het tekstuele, terwijl de ander zich concentreert op het maken van objecten en wel objecten die verwijzen naar 'tijd'. Door de driedeling: taal, toon en tijd te hanteren, kan worden toegewerkt naar een combinatie van de drie elementen met als eindresultaat een 'compositie'. De villa wordt een metafoor voor een lied:

TAAL

Op de bovenste, tweede verdieping zult u bijdragen aantreffen van beeldend kunstenaar Andre Dekker (Arnhem). Hij koos 'taal' als vertrekpunt voor zijn aandeel in dit project. Het betreft tekstuele ornamenten, manuscripten en collages. Andre Dekker beheert het 'Leesvertrek'.

TOON

Eén verdieping lager bevindt zich het werkterrein van toonkunstenaar Hans Riphagen (Den Haag). De drie ruimtes op de eerste etage zullen fungeren als openbaar repetitielokaal/concertzaal. De repetities vinden zo veel mogelijk plaats tijdens de openingsuren van de villa en kunnen worden bijgewoond; zij maken deel uit van de tentoonstelling. De eerste verdieping van de villa wordt 'Gehoorzaal'.

TIJD

Op de begane grond zal beeldend kunstenaar Arnold Schalks (Rotterdam) een installatie tonen van objecten die 'tijd' als uitgangspunt hebben. 'Maat en takt' zijn de tijdsaspecten die door de objecten worden gerepresenteerd. Vanuit deze verdieping zullen de hoger gelegen verdiepingen worden 'aangedreven'. Bezoekers van de tentoonstelling doorlopen allereerst deze 'Tijdruimte'.

 

Al is de eerste verdieping het domein van toonkunstenaar Hans Riphagen, beide andere kunstenaars zullen daar op verschillende wijze blijk geven van hun aanwezigheid. Zij zullen ieder -min of meer binnen hun eigen thematiek- toevoegingen aanbrengen in het interieur van de 'Gehoorzaal' en pogen een verbinding tot stand te brengen van taal, toon en tijd. Gedacht moet worden aan het 'aanpassen' van het meubilair en architectonisch-typografische 'ingrepen'.