AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING / Horst Griese

Water- en scheepvaartsdienst

Bremen

Fax 5378400

21. 2. 94

Betreft: Aanvraag voor een vergunning voor een kunstactie op de Kleine Weser.

De actie zal op de volgende dagen en tijden plaatsvinden:

22.1. 11 - 15 uur

23.2. 12 - 15 uur

24.2. 12 - 15 uur

25.2 13.30 - 16.30 uur

26.2. 14 - 17 uur

In de Weserkurier van 21.2. werd medegedeeld, dat de actie op de Kleine Weser twee maanden zal duren. Dit klopt niet.

In het bijgevoegde concept van de Rotterdamse kunstenaar Arnold Schalks is het plan gedetailleerd beschreven.

In dit verband is het volgende van belang: Het gaat hier noch om een commerciële actie, noch om een werkelijk particulier veerbedrijf.

Het wekken van een 'echte' indruk maakt deel uit van de stategie van de kunstenaar. De kunstenaar neemt voor de realisering van zijn werk de rol aan van een schijnbare firma. Daardoor ontstond in de Weserkurier op 21.2. het misverstand, dat er een reëele vergoeding wordt gevraagd. Deze indruk kan wel bijdragen tot het rollenspel, alsof het om een echte firma gaat. Feitelijk gebeurt er het volgende: De kunstenaar verkoopt kleine kunstwerken in de vorm van veerkaarten, die hij individueel vormgeeft, beschrijft, en waarop zich een vertaling bevindt. Dit werk kost 10,- resp. 15,- DM. Onafhankelijk van de aankoop/verkoop van deze "veerkaart" vaart de kunstenaar vaarlustige personen, op hun eigen risico, kosteloos over de Kleine Weser. Daarbij gaat het niet om een dienstverlening, maar om een performance, een kunstzinnige gebeurtenis. Had de kunstenaar commerciële doelen nagestreefd, dan zou hij ook niet dit jaargetijde hebben uitgekozen voor zijn aktie.

Voor de veiligheid van de deelnemers wordt gezorgd door de verplichting zwemvesten aan te trekken. Hiervan hebben ambtenaren van de waterpolitie zich op 20.2. ter plaatse kunnen overtuigen.

Bij sterke ijsgang zal het kunstveer niet varen.

We betreuren het, dat we nu pas een verzoek voor een vergunning indienen. Wij waren er echter van uit gegaan, dat we op de Kleine Weser zonder meer met de roeiboot mogen varen, net als sportverenigingen, vissers enz. dit ook doen.

Gezien de korte termijn, en om de kunstenaar een beoogde afsluiting van zijn met een zeer intensieve voorbereiding gerealiseerde actie mogelijk te maken, verzoeken wij u om een onconventionele, snelle goedkeuring. Voor de vertraging van ons verzoek bieden wij onze excuses aan.

Wendt u zich a.u.b. tot: Horst Griese, KünstlerHaus, Tel. 508598, Fax 508305.

Met een vriendelijke groet, Horst Griese.