Arnold Schalks, 1994, Weser Bootschap (Krant voor het Rijn-Weser gebied), Weser Bootschaft (Zeitung für das Weser-Rhein Gebiet), Rederij Schalks (vertalingen), Reederei SCHALKS (Übersetzungen), tentoonstelling en krant, Ausstellung und Zeitung, Horst Griese, Galerie im KünstlerHaus am Deich, Bremen, Ove Lucas, Koor en Hans, Wim Konings, Andre Dekker, Regina Sasse, Burkhard Straßmann, die tageszeitung, Thomas Wolff, Weser Kurier, Volker Junck, Radio Bremen II, Turtle Movies, Radio Bremen TV, Neues Museum Weserburg, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

 

Klik hier om de 'WESER BOOTSCHAP' in pdf formaat te downloaden / Bestandsgrootte: 18,8 MB / © 1994, Rotterdam, Arnold Schalks.

Klik hier om de E-BOOK-versie van de 'WESER BOOTSCHAP' in .EPUB formaat te downloaden / Bestandsgrootte: 1,3 MB / 46 pagina's. / © 31 mei 1994, Rotterdam, Arnold Schalks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT / Arnold Schalks

Tijdens mijn verblijf in Bremen zal ik mij met scheepsbouw bezighouden. Daarvoor zal ik een gedeelte van de galerie in het KünstlerHaus als werkplaats inrichten en als werf gebruiken. In dat gedeelte zal ik een houten roeiboot bouwen die plaats moet bieden aan 5 personen: 1 roeier en 4 passagiers. Lengte en breedte van het vaartuig bedragen respectievelijk: 525 en 150 cm.

 

Arnold Schalks, 1994, Weser Bootschap (Krant voor het Rijn-Weser gebied), Weser Bootschaft (Zeitung für das Weser-Rhein Gebiet), Rederij Schalks (vertalingen), Reederei SCHALKS (Übersetzungen), tentoonstelling en krant, Ausstellung und Zeitung, Horst Griese, Galerie im KünstlerHaus am Deich, Bremen, Ove Lucas, Koor en Hans, Wim Konings, Andre Dekker, Regina Sasse, Burkhard Straßmann, die tageszeitung, Thomas Wolff, Weser Kurier, Volker Junck, Radio Bremen II, Turtle Movies, Radio Bremen TV, Neues Museum Weserburg, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, veerpont en firmalogo in de Galerie im KünstlerHaus

Veerpont en firmalogo in de Galerie im KünstlerHaus.

Op donderdag 10 februari 1994 zal om 20.00 uur de opening plaatshebben van het kantoor van Reederei SCHALKS, dat is gevestigd in het tentoonstellingsgedeelte van de galerie. Hierin zullen foto's, tekeningen, scheepsmodellen en objecten te zien zijn die naar de scheepvaart verwijzen, zogenaamde nautische objecten. De tentoonstelling verbeeldt de fictieve geschiedenis van de rederij. In het gedeelte dat werd ingericht als werf en dat nog als zodanig in gebruik is, zal het schip in aanbouw te zien zijn.

Omdat het bouwen van de boot waarschijnlijk het grootste deel van mijn arbeidstijd in Bremen zal opeisen, zal ik de meeste objecten vooraf in Rotterdam maken, verzamelen en meebrengen. Om de meegebrachte verzameling te completeren wil ik te zijner tijd enige dagen door het havengebied van Bremen dwalen, op zoek naar bruikbare aanvullingen (machineonderdelen, wrakhout).

Arnold Schalks, 1994, Weser Bootschap (Krant voor het Rijn-Weser gebied), Weser Bootschaft (Zeitung für das Weser-Rhein Gebiet), Rederij Schalks (vertalingen), Reederei SCHALKS (Übersetzungen), tentoonstelling en krant, Ausstellung und Zeitung, Horst Griese, Galerie im KünstlerHaus am Deich, Bremen, Ove Lucas, Koor en Hans, Wim Konings, Andre Dekker, Regina Sasse, Burkhard Straßmann, die tageszeitung, Thomas Wolff, Weser Kurier, Volker Junck, Radio Bremen II, Turtle Movies, Radio Bremen TV, Neues Museum Weserburg, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Toos Schalks-Haalebos doopt het schip

Toos Schalks-Haalebos doopt het schip.

Tien dagen later, op zondagmiddag 20 februari 1994, zal bij hoogwater in de Kleine Weser de tewaterlating plaatsvinden van de pont. Mijn moeder zal de doop van het vaartuig verrichten. Tijdens de plechtigheid zal het Rotterdamse koor KOOR en HANS begeleid door twee saxofonisten sea shanties (zeemansliederen) ten gehore brengen vanaf een nabijgelegen steiger. Wim Konings zal dan de boot naar de overzijde roeien om Andre Dekker op te halen en hem als eerste passagier overzetten. Andre zal, na voet aan wal gezet te hebben, een openingswoord uitspreken en het veer voor geopend verklaren.

De veerboot zal een dienst onderhouden tussen de volgende aanlegplaatsen: 1. Galerie im KünstlerHaus (Reederei SCHALKS) en 2. Neues Museum Weserburg. Aan beide oevers zal een halte worden gemarkeerd en een dienstregeling worden aangebracht. Het vaarschema is gebaseerd op de waterstanden in de Kleine Weser en zal aansluiten bij de openingstijden van het Museum en de Galerie. Aan de overtocht zijn geringe kosten verbonden, waarvoor de gezwemveste passagier naast transport een uniek vervoersbewijs krijgt. Vervoersbewijzen worden verkocht aan het veerhuis, dat benedendijks ter hoogte van het KünstlerHaus zal worden opgesteld. Het veerhuis is tevens opstapplaats voor de passagiers. De naam van het vervoerbedrijf, die duidelijk zichtbaar op het veerhuisje zal worden aangebracht, luidt: Reederei SCHALKS (Übersetzungen).

Arnold Schalks, 1994, Weser Bootschap (Krant voor het Rijn-Weser gebied), Weser Bootschaft (Zeitung für das Weser-Rhein Gebiet), Rederij Schalks (vertalingen), Reederei SCHALKS (Übersetzungen), tentoonstelling en krant, Ausstellung und Zeitung, Horst Griese, Galerie im KünstlerHaus am Deich, Bremen, Ove Lucas, Koor en Hans, Wim Konings, Andre Dekker, Regina Sasse, Burkhard Straßmann, die tageszeitung, Thomas Wolff, Weser Kurier, Volker Junck, Radio Bremen II, Turtle Movies, Radio Bremen TV, Neues Museum Weserburg, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Veertraject over de Kleine Weser met landingstrappen aan beide oevers

Veertraject over de Kleine Weser met landingstrappen aan beide oevers.

Met ingang van heden ben ik een briefwisseling begonnen met Andre Dekker. Tijdens mijn verblijf in Bremen zal die correspondentie worden voortgezet. Mijn aandeel zal bestaan uit al dan niet gefingeerde maritieme herinneringen, een verslag van de werkzaamheden op de werf en uit notities van invallen die ontstaan tijdens het werkproces. De briefwisseling zal na afloop van de werkperiode worden beoordeeld op relevantie voor het project en worden geredigeerd met het doel om een selectie daarvan uit te geven als brochure. De teksten zullen worden vertaald in het Duits, waarna het tweetalige boekje, onder de vlag van de rederij, in een beperkte oplage zal worden verspreid onder geïnteresseerden.

Mijn beslissing om scheepvaart als uitgangspunt te nemen voor mijn project is ingegeven door de plaats waarop ik twee maanden zal werken: de geschiedenis van Bremen is hecht met scheepvaart verbonden. De titel van het project: Reederei SCHALKS sluit bij die traditie aan, is de formele bevestiging van die samenhang.

De vorm van het project: de tentoonstelling en de daarmee samenhangende activiteiten, stelt mij in staat die traditie te reflecteren en elementen daarvan in een andere (= mijn) context te plaatsen (Übersetzungen).

Het besluit om een boot te bouwen en hem als veerpont te gebruiken heeft een 'taalkundige' achtergrond: Ik wil door middel van de veerdienst een situatie scheppen waarin de twee betekenissen van het Duitse woord übersetzen, namelijk: 1. overzetten en 2. vertalen, met elkaar kunnen samenvallen.

Bij de keuze om een veerdienst te beginnen tussen de twee bovengenoemde haltes, hebben strategische en practische overwegingen een rol gespeeld: 1. Er wordt een mentale en een fysieke verbinding tot stand gebracht tussen het museum en de galerie. 2. Het veer heeft publiciteitswaarde. 3. In februari kan het gemeen koud zijn, de roeier blijft warm.

 

Arnold Schalks, 1994, Weser Bootschap (Krant voor het Rijn-Weser gebied), Weser Bootschaft (Zeitung für das Weser-Rhein Gebiet), Rederij Schalks (vertalingen), Reederei SCHALKS (Übersetzungen), tentoonstelling en krant, Ausstellung und Zeitung, Horst Griese, Galerie im KünstlerHaus am Deich, Bremen, Ove Lucas, Koor en Hans, Wim Konings, Andre Dekker, Regina Sasse, Burkhard Straßmann, die tageszeitung, Thomas Wolff, Weser Kurier, Volker Junck, Radio Bremen II, Turtle Movies, Radio Bremen TV, Neues Museum Weserburg, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, De veerpont tussen de ijsschotsen op de Kleine Weser, 21 februari 1994

De veerpont tussen de ijsschotsen op de Kleine Weser, 21 februari 1994.