Arnold Schalks, Reisgids Heidegger Reisen

Klik hier om 'HEIDEGGER REISEN reisgids' in pdf formaat te downloaden./ Bestandsgrootte: 1,8 MB / INDELING: pagina 1-6: binnenwerk (dubbelzijdig) / pagina 7: omslag. © 1994, Rotterdam, Arnold Schalks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT / Arnold Schalks

Rotterdam, 19 januari 1992

Transcriptie

Uitgangspunt van het werk is het boek Unterwegs zur Sprache van Martin Heidegger. Het boek bevat zes lezingen over de taal. Was het aanvankelijk mijn plan om het geschrift op een conventionele wijze te vertalen, gaandeweg stuitte ik op onoverkomelijke taalhindernissen, die mij ertoe dwongen het werk op een andere wijze te 'vertalen'.

Transport

De ene helft van de installatie bestaat uit objecten. Het zijn voorwerpen met de vorm van een reisattribuut. Ze zijn draagbaar en voor het verrichten van een bepaalde handeling ontworpen. Het is bezoekers toegestaan de objecten om te hangen, ze te 'gebruiken'.

Arnold Schalks, schets voor Stelling

eerste schets voor Objekt/object # 1: Satz/stelling

Arnold Schalks, schets voor Teller/Noemer

eerste schets voor Objekt/object # 2 / Zähler-Nenner/ teller-noemer

Transitie

De andere helft van de installatie bestaat uit grafische werken. Ze beelden de werking van de respectievelijke attributen en af, vertolken daardoor hun functie en verbeelden daarmee wat men onderweg naar de taal onder meer aantreft.

Transformatie I

Het boek verbeeld.

Transformatie II

Bij de tentoonstelling hoort een tweetalig (Duits-Nederlands), tweekleurig (zwart/wit) boekje, waarin alle op de tentoonstelling aanwezige werken zullen worden ondergebracht. Het boekje heeft enerzijds het karakter van een prospectus (een reisfolder, "HEIDEGGER Reisen"), anderzijds dient het boekje het gebruik van de objecten aan de hand van detail- en situatiefoto's te verduidelijken (handleiding). Het verbeelde boek wordt boek en de inhoud bereikt, zij het via een omweg, zijn uiteindelijke bestemming.